Home / TÍNH LƯƠNG

TÍNH LƯƠNG

Song hành cùng các dịch vụ của The Đông Tây chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo đó là dịch vụ tính lương và dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Với kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực như luật và các quy định về lao động cũng như các vấn đề có liên quan khác, The Đông Tây cung cấp dịch vụ tính lương và dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoàn hảo nhất với chi phí cạnh tranh nhất. Với dịch vụ này, chúng tôi có thể giúp bạn thực thi các vấn đề liên quan đến việc chi trả lương, cũng như báo cáo và quyết toán thuế thu nhập cá nhân phù hợp theo quy định của pháp luật.
Dịch vụ nhân sự thuê ngoài là bước đi chiến lược công ty thực hiện để đạt hiệu quả về chi phí và thời gian, nâng cao chất lượng nhân sự và giảm nhân lực nội bộ để tập trung vào chiến lược. Nó được thực hiện bởi một phần hay toàn bộ nhân lực thuê ngòai và đuợc đối tác của The Đông Tây tiến hành với quy trình hiệu quả cùng các công nghệ mới của họ.
Trên thế giới, dịch vụ nhân lực thuê ngoài đang định hình cho lĩnh vực nhân sự trong tương lai. Theo truyền thống, nhân sự có chức năng hỗ trợ như là một tổ chức đấu tranh để tồn tại trong thị trường cạnh tranh, tập trung vào hiệu suất và hiệu quả phát triển và trở thành mục tiêu kinh doanh chính. Dịch vụ nhân lực thuê ngòai giúp đạt được mục tiêu một cách thành công.