Home / CHO THUÊ LAO ĐỘNG/ STAFFING

CHO THUÊ LAO ĐỘNG/ STAFFING

1/ Cho thuê nhân sư ngắn hạn:

Bạn đang cần một nhân viên hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực, một thư ký chuyên ghiệp hoặc một thông dịch viên… Hãy nói cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn để giúp bạn có cuộc họp thành công với đối tác trong khi bạn chưa có tuyển dụng được nhân sự ban đầu.

2/ Hợp thức hóa nhân sự:

Thuê nhân sự ngoài (outsourcing) là một phương pháp mà các doanh nghiệp ngày nay thường sử dụng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ nhất định, dong thoi muon kiểm soát số lượng nhân viên, nhân viên thời vụ v.v…) bạn không thể ký hợp đồng với nhân viên bạn đã tuyển dụng, chúng tôi có thể thay mặt bạn làm việc đó và như vậy “hợp thức hóa” mối quan hệ người sử dụng lao động và nhân viên mà Luật lao động yêu cầu.
Hợp thức hóa nhân sự giúp giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra cũng như những vụ kiện tụng của những nhân viên không được ký hợp đồng lao động. Hơn nữa, nó sẽ giúp bạn có được hình ảnh đẹp của người sử dụng lao động tạo biết chăm lo cho nhân viên của mình. Đừng chần chừ thêm giây phút nào nữa. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!